WETENSCHAPPELIJK

 

Kwantitatief onderzoek

Om de effectiviteit van de zorg te verhogen en de kosten te beheersen, spelen de ontwikkeling en vooral de combinaties van behandelmethoden een steeds belangrijkere rol.

In het geval van de Methode Job® gaat het om de specifiek uitgewerkte samenvoeging van chiropractie, fnor, dns en fysiotherapie. Dit in combinatie met patiënt-specifieke gecontroleerde oefenprogramma’s en zo nodig ondersteunende klassikale bewegingslessen.

Hiermee kunnen de individuele resultaten op een kosteneffectieve manier worden versterkt en wordt
het zelfmanagement van de patiënt gestimuleerd.

Naast de verbetering van de kwaliteit van leven en de verlaging van uitvalkosten, is de ook verwachting dat dit zal leiden tot een significante afname van het aantal doorverwijzingen ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen c.q. verkorting van de opnameduur, en daarmee een afname van de zorgconsumptie.

Om in dit verband de resultaten van de Methode Job® wetenschappelijk te onderbouwen, is gekozen voor een kwantitatieve wijze van onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de KNGF gevalideerde vragenlijsten.

Patiënten wordt medewerking gevraagd door het invullen van deze vragenlijsten (Patient Reported Outcome Measures).Beoogde resultaten

 • kostenbesparing omdat klachten aan het bewegingsapparaat conservatief kunnen worden behandeld in plaats van invasief
 • kostenbesparing omdat klachten structureel worden opgelost en daardoor de kosten voor de patiënt, de kosten voor pijnmedicatie en patiënten met terugval afnemen
 • kostenbesparing door afname van het ziekteverzuim en doorstroom naar de WIA, en daarmee lagere kosten voor werkgevers en overheid en het voorkomen van een inkomensreductie voor de patiënt
 • toename tevredenheid en welzijn patiënt

 

KPI - Key Performance Indicators

Om de resultaten goed te kunnen meten wordt er gebruik gemaakt van 10 meetpunten, de Key Performance Indicators met een score van 1 tot 10.

De resultaten worden vervolgens vastgelegd in een database om daarmee de beoogde resultaten meetbaar te kunnen maken.

Hierbij wordt uitdrukkelijk geen enkel gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens. Het gaat om kwantitatief onderzoek en de database en metingen zijn volstrekt anoniem, conform de AVG en de Richtlijnen voor Kwaliteitsborging in Gezondheids(zorg) Onderzoek.
(Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC – UvA. Richtlijnen voor kwaliteitsborging in gezondheids(zorg)onderzoek: Kwalitatief Onderzoek. Amsterdam. 2002.)

 

Voor het onderzoek worden als KPI toegepast

 1. Lagere doorstroom naar de 2e lijn
 2. Afname aantal operaties bij patiënten met indicaties voor:
  1. knie bij gonartrose
  2. heup bij heupartrose
  3. carpaal tunnel syndroom (CTS)
  4. rug/nek bij hernia
 3. Hoeveelheid pijnmedicatie per dag bij patiënten met chronische pijnklachten
 4. Pijnscore (NRS) bij alle patiëntcategorieën
 5. Pain disability index bij alle patiëntcategorieën
 6. SAS bij alle patiëntencategorieën
 7. PSK bij alle patiëntencategorieën
 8. Minder terugval bij patiënten met:
  1. nekklachten 
  2. rugklachten
  3. knieklachten
  4. heupklachten na 12 maanden vergeleken met cijfers uit landelijke database
  5. hoofdpijnklachten
 9. Voorkomen c.q. afname ziekteverzuim en voorkomen entree WIA
 10. Subjectieve gezondheid bij alle patiëntcategorieën
 11. Tevredenheid patiënten (resultaat, behandeling, communicatie, praktijk)