ONZE KWALITEIT


Vaak is het patiënten niet duidelijk wat de diagnose is of hoe klachten zullen worden opgelost.
Gaat u maar liggen, dan kijken we wel even. Even later staat men weer buiten en tot de volgende keer.
Een gestructureerde aanpak, gericht op specifieke problemen en achterliggende oorzaken ontbreekt.
Klachten worden vaak tijdelijk verlicht in plaats van opgelost.

Voor een goed en blijvend resultaat is het van belang:

 • welk resultaat wat u wilt en kunt bereiken
 • hoe sterk u gemotiveerd bent om te werken aan een blijvende oplossing
 • goed te overleggen met huisartsen, medisch specialisten, verzekeringen en eventueel overige partijenKwaliteit

Bij ons staan kwaliteit en resultaten op de eerste plaats.

Doel is om in samenwerking met u de door u gewenste resultaten te behalen.

Onze kwaliteit wordt dan ook bepaald door uw mate van tevredenheid.

Daarnaast wordt onze kwaliteit ook gecontroleerd volgens onder meer de Richtlijn-NVMSR (Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage).

Dit heeft betrekking op onder meer de:

 • deskundigheid
 • zorgvuldigheid
 • toetsbaarheid
 • toepassing van algemeen aanvaarde onderzoeksmethoden
 • bevooroordeeldheid
 • begrijpelijkheid voor u als patiëntDuidelijkheid voor Patiënt

Van belang is dat er op basis van professionaliteit en vertrouwen met u wordt gecommuniceerd.

Doel is dat het u op elk moment in het behandeltraject duidelijk is wat:

 • de huidige status is
 • uw specifieke behandelplan is
 • de bedoeling is van het behandeltraject
 • de meetpunten zijn om tijdens het behandeltraject de resultaat te meten


Wij vragen u dan ook of u de informatie begrijpt en een goed beeld heeft van de voortgang.

De bedoeling is dat we samen op een positieve en persoonlijke, maar vooral ook leuke manier samenwerken om uw klachten snel en blijvend op te lossen.