KWALITEIT COMMUNICATIE


Veel patiënten is niet duidelijk wat de diagnose is van hun klachten en of en hoe ze zullen worden opgelost. Gaat u maar liggen, dan kijken we wel even, en even later staat men weer buiten en tot de volgende keer. Een gestructureerde aanpak, gericht op uw specifieke problemen ontbreekt hierbij vaak. Klachten worden vaak tijdelijk verlicht in plaats van opgelost en de patiënten weten onvoldoende waar ze aan toe zijn.

Voor het beste resultaat is ook een goede communicatie dan ook van groot belang:

 • met u als patiënt, wat zijn de klachten en achtergronden, wat zijn de wensen en doelen, in welk tijdspad wordt verwacht de doelen te behalen en duidelijkheid tav het behandelbeleid
 • intercollegiaal, afstemming in wijze van rapporteren, kwaliteit, consistentie en volledigheid van de dossiervorming, onderling advies en ondersteuning
 • met huisartsen, medisch specialisten, verzekeringen en overige partijen op basis van de richtlijnen gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en chiropractors en fysiotherapeuten


Prioriteit Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid heeft bij Centrum Job een hoge prioriteit. Vooral omdat patiënten afhankelijk kunnen zijn van het werk van de behandelaars en het resultaat van het behandelplan.

De kwaliteit moet dan ook controleerbaar en afdwingbaar zijn, conform het uitgebreid systeem van kwaliteitsbewaking- en bevordering en –handhaving in de curatieve gezondheidszorg volgens de Richtlijn-NVMSR (Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage).


Deze eisen hebben betrekking op:

 • deskundigheid
 • zorgvuldigheid
 • toetsbaarheid
 • relevantie
 • consistentie
 • toepassing van algemeen aanvaarde onderzoeksmethoden
 • onbevooroordeeldheid
 • begrijpelijkheid


Duidelijkheid voor Patiënt

Van groot belang is dat er op basis van professionaliteit en vertrouwen met de patiënt wordt gecommuniceerd, zodat bij deze op elk moment in het behandeltraject duidelijk is wat:

 • de huidige status is
 • wat het specifieke behandelplan voor de patiënt is en waarom het als zodanig is opgebouwd
 • het doel van een behandeling c.q. behandeltraject is
 • wat de meetpunten zijn om het resultaat te meten gedurende het behandeltraject


Hierbij ligt met name de nadruk op het vermogen tot aanpassing aan het niveau van de patiënt en de controle of de informatie volledig wordt begrepen door de patiënt. De behandelaar dienst zich als zodanig aan te passen.


Hierbij mogen voor de patiënt anamnestische opmerkingen ook niet de status krijgen van objectieve feiten.
Ook mag de communicatie niet ‘sjabloonachtig’ verlopen, de patiënt moet zich bewust zijn van een persoonlijke, geïnteresseerde en professionele benadering, met als doel vertrouwen in de behandelaar en het behandelplan.