Werkwijze Centrum Job


Onze werkwijze is gericht op het structureel oplossen van problemen met uw bewegingsapparaat.

Om hierbij te komen tot een optimaal resultaat wordt van patiënten en deelnemers uiteraard volledige medewerking en inzet verwacht. Het is belangrijk dat oefenschema's worden gevolgd en dat oefeningen zo nauwgezet mogelijk worden uitgevoerd.

Het doel hiervan is zwakke plekken op de sporen en vervolgens te versterken om uw bewegingsapparaat optimaal te kunnen laten functioneren.
 

Schematische weergave van de methode
 

Kenmerkend hierbij is dat:

  • u uiteraard ook terecht kunt voor reguliere behandelingen chiropractie
  • uw klachten ook kunnen worden gediagnostiseerd in combinatie met de status van uw gehele bewegingsapparaat
  • uw klachten direct worden aangepakt, maar daarna ook worden gestabiliseerd om een langdurig effect te bereiken
  • thuis oefenen lukt vaak onvoldoende, heeft een te beperkt effect en er is een reële kans op blessures
  • na de eerste behandeling van uw bewegingsapparaat, komt uw bij een gespecialiseerde fysiotherapeut die op basis van de diagnose en in overleg met u, uw fysieke niveau en zwaktes bepaald en aan de hand daarvan een daarbij passend oefenpakket vaststeld
  • u vervolgens een aantal malen de oefenstations kunt doorlopen, waarbij u wordt begeleid met video instructie en u op beeldschermen kunt zien hoe u het doet
  • u vervolgens weer bij de fysiotherapeut komt om de resultaten te bespreken en te controleren, en aan de hand daarvan en in overleg met u een vervolg oefenpakket vaststelt of zo nodig tussentijds uw bewegingsapparaat behandelt en/of u wijst op op ondersteuning via de groepslessen
  • in deze groepslessen wordt ingegaan op de kwaliteit van uitvoering van specifieke oefeningen
  • er ook specifieke groepslessen zijn voor het verbeteren van de prestaties van wielrenners, hardlopers, boxers, schaatsers, zwemmers, etc.