Onze WerkwijzeOnze werkwijze is gericht op het blijvend oplossen van vaak langdurige problemen met uw bewegingsapparaat.

Hiertoe zijn ook uw motivatie en inzet van groot belang. Wij rekenen dan ook op uw volledige medewerking en inzet.

Het is namelijk van groot belang dat oefenschema's worden gevolgd en dat oefeningen zo nauwgezet mogelijk worden uitgevoerd.

Dit heeft tot doel om de zaktes in u beegingsapparaat op de sporen en deze niet alleen te versterken, maar vervolgens ook te leren wat de juiste manier van gebruik is.

 

Schematische weergave:
 Kenmerkend hierbij is dat:
 

 • alleen een behandeling door de chiropractor of fysiotherapeut ook mogelijk is
   
 • bij langdurige problemen uw klachten worden gediagnostiseerd in relatie met uw totale bewegingsapparaat
   
 • uw klachten ook direct worden behandeld
   
 • aansluitend op een behandeling ook uw bewegingsapparaat wordt gestabiliseerd, om zo een optimaal en langdurig resultaat van de behandeling te behalen
   
 • na de eerste behandeling bij Job, komt u bij een gespecialiseerde fysiotherapeut die in overleg met u en op basis van de diagnose, u gaat ondersteunen bij het versterken van uw zwakkere punten
   
 • hierbij ook een voor u passend pakket oefeningen wordt samenstelt
   
 • thuis oefenen veel patiënten onvoldoende lukt en er bij sommige patiënten ook een reële kans op blessures is
   
 • patiënten de mogelijkheid hebben om deze oefeningen gericht uit te voeren in de oefenstations
   
 • u vervolgens weer bij de Job komt of bij de fysiotherapeut, afhankelijk van elke behandeling van belang ordt geacht
   
 • u bij de fysiotherapeut wordt behandeld, oefenresultaten kunnen worden besproken en eventuele vragen beantwoord en het opvolgende oefenpakket kan worden bepaald
   
 • er zo nodig tussentijdse behandelingen kunnen worden gepland
   
 • u ter ondersteuning ook kunt deelnemen aan de groepslessen, hierbij worden ook oefeningen uitgelegd en verduidelijkt, en eventuele vragen beantwoord