Werkwijze Centrum Job

Onze werkwijze is gericht op het blijvend oplossen van vaak langdurige problemen met uw bewegingsapparaat.

Hiertoe zijn ook uw motivatie en inzet van groot belang. Wij rekenen dan ook op uw volledige medewerking en inzet.

Het is namelijk van groot belang dat oefenschema's worden gevolgd en dat oefeningen zo nauwgezet mogelijk worden uitgevoerd.

Doel hiervan is namelijk om uw zwakke spieren op de sporen en deze niet alleen te versterken, maar vervolgens ook te leren wat de juyiste manier van gebruik is.

 

Schematische weergave van de methode
 


Kenmerkend is dat:
 

 • alleen behandelen met chiropractie vanzelfsprekend ook mogelijk is
   
 • bij langdurige problemen uw klachten worden gediagnostiseerd in relatie met uw totale bewegingsapparaat
   
 • uw klachten direct worden behandeld
   
 • aansluitend op een behandeling ook uw bewegingsapparaat wordt gestabiliseerd, om een langdurig effect te bereiken
   
 • thuis oefenen vaak onvoldoende lukt, het heeft een te beperkt effect en er is een reĆ«le kans op blessures
   
 • na de eerste behandeling bij Job u bij een gespecialiseerde fysiotherapeut komt die op basis van de diagnose en in overleg met u, uw zwaktes versterkt
   
 • aan de hand daarvan een passend pakket oefeningen wordt samenstelt en daarbij wordt aangeven hoe vaak u de oefeningen moet uitvoeren
   
 • deze oefeningen kunnen worden uitgevoerd in de oefenstations, waarbij u wordt begeleid met video instructie
   
 • u daarna weer bij de fysiotherapeut komt voor behandeling, om de resultaten te bespreken, vragen te beantwoorden en het volgende oefenpakket te bepalen
   
 • er zo nodig tussentijdse wordt behandeld
   
 • u ter ondersteuning ook kunt deelnemen aan de groepslessen, waarbij oefeningen worden uitgelegd en verduidelijkt en vragen worden beantwoord