De Methode Job®

 

Naast acute problemen, ontstaan in bij veel mensen in de loop van jaren ook vaak langdurige, chronische klachten.
Vaak zijn meerdere behandelaars bezocht, maar zonder blijvend resultaat.

Vaak zijn niet alle spieren even goed ontwikkeld, maar ook door chronische stress, veroudering, niet goed herstelde blessures, ongevallen, neurale aandoeningen, metabole aandoeningen, infecties en ontstekingen, spierziekten, continue overbelasting en eenzijdig repeterende bewegingen (zitten, schilderen, stukadoren, etc.) kunnen problemen ontstaan van chronische aard.

Behandelingen geven over het algemeen verlichting, maar geen blijvend resultaat, vaak tot
teleurstelling van de patiënt en soms zelfs tot doorverwijzing naar een medisch specialist.

Om hiervoor tot een oplossing te komen heeft Job na zijn studie chiropractie, diverse internationale opleidingen gevolgd.
Na jaren ervaring, nauw overleg met de diverse medisch specialisten en hoogleraren en de medewerking van diverse patiënten, is een effectieve methode ontwikkeld.

Hierbij worden na een uitgebreid uitvragen van de voorgeschiedenis (anamnese), patiënten niet alleen chiropractisch behandeld, maar worden ook:

 • de manipulaties na de behandeling gestabiliseerd
 • met een continue, progressieve diagnostisering de zwakheden op elk moment in het behandeltraject op steeds specifieker niveau vast te stellen
 • de zwakke plekken in het bewegingsapparaat en de daaraan gerelateerde neurale aansturing geïdentificeerd
 • deze zwakke plekken met specifieke oefenprogramma’s hersteld tot een niveau waarop de klachten structureel zijn verdwenen


Op grond hiervan is in de afgelopen jaren de Methode Job ontwikkeld. Basis voor de Methode Job is naast de hoge en intensieve behandelkwaliteit, de unieke aanpak om te komen tot structureel resultaat en besparing van behandelkosten.
 

Unieke aspecten zijn onder meer

 • Gebruik van een speciaal ontworpen geautomatiseerd traingingssysteem. Hierbij traint de patiënt zichzelf direct na behandeling in speciaal daarvoor ontworpen kamers in verschillende posities, onder begeleiding van trainingsvideo’s in combinatie met (continue vanuit verschillende hoeken gefilmde) live videobeelden van de patiënt. In totaal zijn bijna 200 oefeningen beschikbaar binnen dit systeem; de op dat moment geschikte oefeningen worden geselecteerd door de behandelaar. De behandelaar kan tevens meerdere geschikte trainingen klaarzetten zodat de patiënt deze tussen behandeling door meermaals kan uitvoeren. Dit systeem is binnen Europa voor zover bekend nergens anders beschikbaar.
 • Een combinatie van onder andere FNOR en DNS in zowel behandeling als training, waarbij zowel het zenuwstelsel als het bewegingsapparaat wordt getraind.
 • Deze training is opgebouwd middels een specifieke volgorde waardoor elk
  gewricht in de correcte volgorde en op het juiste niveau wordt getraind.
 • Doordat de training geautomatiseerd plaatsvindt direct ná de behandeling heeft de behandelaar meer tijd voor de daadwerkelijke behandeling van de patiënt en beklijft het effect van de behandeling beter.
 • Op elk niveau wordt de training gecombineerd met lessen in groepsvorm die ook gebaseerd zijn op DNS/FNOR en begeleid worden door een gespecialiseerde trainer, waardoor de compliance mogelijk groter wordt en de kans op blessures laag is.
 • Patiënten kunnen ook trainen buiten werktijd, waardoor patiënten hun trainingen ook ’s ochtends erg vroeg of ’s avonds laat kunnen uitvoeren, zonder dat de kosten hierbij stijgen.  
 • Meer tijd voor de behandelaar voor daadwerkelijke behandeling van de patiënt door geautomatiseerde uitleg van de training en terugkoppeling van de zwakheden van de training naar de behandelaar.
 • Geïndividualiseerde herstelprogramma’s die naar aanleiding van de uitkomsten van de training en behandelingen continue worden bijgesteld door de behandelaren.
 • Na afloop van een oefenprogramma wordt de feedback onmiddellijk teruggekoppeld naar de behandelaar,
 • Directe inzage in de doelstellingen en resultaten per niveau van de patiënt. 
 • Unieke multidisciplinaire opzet van behandeling en hersteltraject, waarbij wekelijks overleg plaatsvindt tussen chiropractor, fysiotherapeut en trainer.
 • Door de intensieve begeleiding, stabilisatie, specifieke oefeningen en de diversiteit in niveaus, is de methode ook zeer geschikt voor de behandeling van complex chronische klachten.
 • Door de intensieve begeleiding en behandeling is ook bij de zeer chronische patiënten het risico op blessures of toename van klachten als gevolg van het uitvoeren van de oefenprogramma’s minimaal.
 • Door de combinatie van intensieve persoonlijke behandelingen, in combinatie met de patiëntgerichte oefenprogramma’s ervaart de patiënt de voordelen van lage kosten en een hoge toegankelijkheid, zonder dat daarbij persoonlijke begeleiding en controle verloren gaat.
 • De methode wordt ook ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, met name naar het effect van de methode bij verschillende patiëntcategorieën.

 

Doel

Afname pijnklachten
Patiënten met chronische klachten van het bewegingsapparaat op een non-invasieve
manier behandelen waardoor de pijnklachten afnemen, de hoeveelheid beperkingen in
het dagelijks leven afneemt en de inspanningstolerantie wordt vergroot.

Afname beperkingen en toename tevredenheid patiënt
Patiënten met acute klachten van het bewegingsapparaat door middel van behandeling een sneller herstel en daardoor minder beperkingen in het dagelijks leven laten doormaken.

Verbeteren prestaties en toename gezondheid
Patiënten en sporters die hun bewegingsapparaat willen versterken en hun resultaten willen optimaliseren inzicht laten krijgen in de zwaktes van hun bewegingsapparaat, waarna deze versterkt kunnen worden om optimale resultaten te behalen en blessures te voorkomen.

Verlaging instroom naar 2e lijn - ziekenhuis
Door de combinatie van bovenstaande invulling te geven aan de ambitie om de doorstroming van patiënten naar medisch specialistische zorg te beperken

Beperken zorg- en arbeidskosten
Door de combinatie van bovenstaande een kostenbeperking op maatschappelijk vlak te verzorgen, doordat patiënten minder en korter beperkt zijn en daardoor minder worden beperkt in hun werkzaamheden.