Onze Huisregels
 

 • Anderen toegang verlenen met de Toegangspas is niet toegestaan. De passen zijn persoonlijk en afgestemd op de oefenprogramma’s.
 • Uitwisselen heeft dan ook geen enkele zin.
 • Plaats bij aankomst fietsen in het fietsenrek en auto’s in de parkeervakken.
 • Draag zorg voor de omgeving, wees niet luidruchtig, voorkom overlast.
 • Wees zuinig op de spullen van elkaar en die van Centrum Job.
 • Het meenemen van een handdoek is verplicht. Droog natte plekken ontstaan door het zweten.
 • Laat de oefenruimtes schoon achter.
 • Laat wachtruimtes schoon achter.
 • Leg gebruikte spullen terug op de plaats waar ze horen.
 • Laat de stations netjes en opgeruimd achter.
 • Houd machines, apparaten en stations niet onnodig bezet.
 • Blijf van de spullen van anderen af.
 • Zet mobiele telefoons voor het begin van de oefeningen of lessen uit.
 • Meld eventuele blessures voor het begin van de les bij de instructeur, dan kan daar rekening mee worden gehouden.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, ongewenste opmerkingen, treiteren, pesten, seksuele intimidatie, gewenst en ongewenst aanraken, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Met name bij het doorlopen van de oefenstations is privacy van groot belang. Het is dan ook niet toegestaan het oefenen te verstoren door het maken van opmerkingen, gelach of het voeren van gesprekken.
 • Het gebruik van doping, drugs, tabak of stimulerende middelen is in Centrum Job is verboden.
 • Draag passende kleding, badkleding en ontblote lichamen zijn niet toegestaan.
 • Centrum Job is niet aansprakelijk voor diefstal en verlies van eigendommen, neem daarom zo min mogelijk waardevolle spullen mee.
 • Ga met eventuele klachten naar degene die les geeft, een behandelaar of de praktijkassistentes.
 • Bij misdraging is Centrum Job bevoegd de deelnemer te verwijderen en het lidmaatschap te schorsen en/of te beëindigen.
 • Hebt u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt aan onze behandelaren of praktijkassistentes.


Namens Team Job danken wij u hartelijk voor uw welwillende medewerking.