FNOR


Onze behandelingen zijn naast de 'standaard' manupulatietechnieken, gebaseerd op de unieke combinatie van Chiropractie met FNOR, ondersteund met specifiek ontwikkelde Oefenprogramma's.

FNOR is de Amerikaanse studie Functional Neuro-Orthopedic Rehabilitation, een specialisatie als vervolg op de chiropractie.

Een moderne en zeer vooruitstrevende methode en uniek in Nederland, voor het oplossen en beheersbaar maken van acute  en chronische pijnklachten. Dit met optimale benutting van de neuroplasticiteit.
Neuropasticiteit is de capaciteit van de hersenen tot aanpassing door ontwikkeling, leren en ervaring.

FNOR of Functionele Neurologie is een behandeling die gericht is op het herstel en het optimaliseren van verstoorde functies in het neurologisch systeem voor de aansturing van het bewegingsapparaat.

Om goed te kunnen bewegen wordt er gelijktijdig gebruik gemaakt van meerdere spieren. Bij veel mensen gaat dit door allerlei omstandigheden door de jaren heen niet meer goed. Bepaalde spieren worden dan ook nauwelijks of niet meer gebruikt.
Dit wordt gecompenseerd door nog wel actieve en omliggende spieren. Het gevolg is overbelasting met alle problemen van dien. Alleen de behandeling van deze overbelaste spieren heeft dan ook geen enkele zin, de klachten komen vanzelf weer terug.

De behandeling is er juist op gericht om deze 'ongebruikte', vaak zwaar verslapte spieren weer te activeren en in balans te brengen met de aansturing vanuit de hersenen.

Het is dan ook van belang om juist deze spieren met gerichte, persoonsafhankelijke oefeningen weer op te trainen.

Vervolgens kunnen de overbelaste spieren en zenuwen weer tot rust en in balans worden gebracht, waarmee ook de pijnklachten en bewegingsbeperkingen verdwijnen.